กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุรเดช พุ่มวัน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0818171792
อีเมล์ : sura12507@gmail.com