ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๕
วันศุกร์ ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมชี้แจงนโยบาย ข้อปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในวันเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2565,18:46   อ่าน 55 ครั้ง