ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๕
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเด็กชายยศพัฒน์   อุ่นอ่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับรางวัลการประกวดคำขวัญ ระดับชั้น ป.๔-๖ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ "รักษ์ภาษาไทย" เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ที่ 3 ระดับชาติ) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่นายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน นากิตติกวินท์   มาซา ครูประจำวิชาภาษาไทย 
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,20:49   อ่าน 172 ครั้ง