ภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายลำพอง เชียงสิน ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน โดยได้ติดตามบริหารจัดการงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,16:00   อ่าน 26 ครั้ง