ภาพกิจกรรม
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแสงมณี ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูสุพัตรา  ตรีคงคา ครูระดับชั้นปฐมวัย เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,18:17   อ่าน 29 ครั้ง