ภาพกิจกรรม
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
     โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียนหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และนางสาวสุพัตรา  ตรีคงคา ครูระดับชั้นปฐมวัย กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนวัดแสงมณี เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,12:55   อ่าน 25 ครั้ง