ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
 วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 พร้อมชี้แจงนโยบาย ข้อปฏิบัติ และมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในวันเปิดภาคเรียน โดยได้มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2566,10:14   อ่าน 43 ครั้ง