ภาพกิจกรรม
การประชุมภาคี ๔ ฝ่าย
วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพื่อเข้าพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ตามนโยบายสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวัดแสงมณี
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,20:43   อ่าน 66 ครั้ง