ภาพกิจกรรม
เรื่องข่าวสารปฐมวัย
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงมณี ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ได้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เพื่อขอตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เอี้ยวสกุลรัตน์ นางสาวพรชภรณ์ เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและคุณครูจากทางโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์อีก 2 ท่าน ได้ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนวัดแสงมณีขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,20:41   อ่าน 66 ครั้ง