ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน และเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา และสถาบันที่จบการศึกษา เกิดความรักความผูกพัน ระหว่างนักเรียนกับคุณครู รุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยมีพิธีมอบใบประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนชั้นป.๖ และมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,21:20   อ่าน 12 ครั้ง