ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดแสงมณี โดยมีคณะกรรมการคุมสอบ จากโรงเรียนชุมชนบึงบา ได้แก่ 1.นางสาวกฤติมา สโมสร และ
2. นางสาวสุมินตรา ทาสีแสง เป็นคณะกรรมการคุมสอบ

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,15:13   อ่าน 16 ครั้ง