ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/จีน
    วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายกิตติกวินท์  มาซา ครูโรงเรียนวัดแสงมณี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ / จีน ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,22:04   อ่าน 24 ครั้ง