ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิด ได้ชมความสามารถของโลมา สิงโตทะเล นก ช้าง และการแสดงสงครามจารกรรม ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,12:58   อ่าน 89 ครั้ง