ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ&กีฬาสี ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงมณี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกีฬาสี ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาค สนับสนุนของขวัญ ทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย มาเลี้ยงและแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียน ทางโรงเรียนวัดแสงมณีขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,21:13   อ่าน 42 ครั้ง