ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสภาเด็ก และเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสภาเด็ก และเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่ออบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในเรื่องการป้องกันโรคจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การอุปโภค บริโภคที่ถูกหลักอนามัย และการดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประจำสาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ คณะคหกรรมศาสตร์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,14:03   อ่าน 40 ครั้ง