ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 1๓ ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงมณี พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณรัตน์  แสนบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และนางสาวพิมพ์ชนก  ทองคล้าย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแสงมณี ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวโสรยา ดุสิรัตน์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวัดแสงมณี

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,13:57   อ่าน 93 ครั้ง