ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ สสส. โรงเรียนวัดทศทิศ
วันที่ ๘ ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ สสส. ของโรงเรียนวัดทศทิศ โดยมี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ แปลงผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ดนางฟ้า การแปลรูปอาหาร (ไอศกรีมผักคะน้า) ทางโรงเรียนวัดแสงมณี ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดทศทิศที่ให้ความรู้ต่าง ๆ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,13:55   อ่าน 38 ครั้ง