ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดแสงมณี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านคลิบวิดีโอประวัติศาสตร์ “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยครูประจำชั้นใช้ช่วงเวลาโฮมรูมเปิดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,10:32   อ่าน 37 ครั้ง