ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดแสงมณี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองเสือ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก ภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วน อาหารและโภชนาการ คุณประโยชน์ของผัก ผลไม้ชนิดต่าง ๆ และกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วน และโรคอ้วน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,16:48   อ่าน 21 ครั้ง