ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดยว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และในมูลนิธิบ้านมหาราช ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนวัดแสงมณี ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่อำนวยความสะดวก และให้การต้อนรับคณะครูเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,16:45   อ่าน 28 ครั้ง