ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดแสงมณี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงมณี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ในการร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฐานที่ 1การแข็งตัวของสเลอบี้ ฐานที่ 2 การทดสอบกรด-เบส ในน้ำอัญชัน ฐานที่ 3 การดูดความร้อนและคายความร้อนของขนมวุ้น และฐานที่ 4การหลอมเหลวและการแข็งตัวของช็อกโกแลต เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,21:48   อ่าน 42 ครั้ง