ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดแสงมณี ภายใต้การนำของ ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ช่างเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงมณี ได้นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ และมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบโรงเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,21:06   อ่าน 211 ครั้ง