ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดแสงมณี
หมู่ที่ 3 ถนนคลอง 10   ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 020008813
Email : sangmaneeschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดแสงมณี-จปทุมธานี-137898040021735/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน